لطافا قوانین و مقرارت استفاده از خدمات  را به دقت مطالعه فرمایید.

1.      کاربران و مشتریان برای مشاهده، دریافت اطلاعات و حتی ثبت سفارش ملزم به ثبت نام در سایت می باشند. اما در صورت ثبت نام، علاوه بر آنکه در سفارشات و پشتیبانی های بعدی مجبور به ورود اطلاعات نمی باشند، می توانید از مزایای آن از جمله آگاهی از  تخفیفات ویژه بهره مند شوند. با ثبت این اطلاعات، کاربران و مشتریان ضمن اطمینان از محفوظ بودن اطلاعات خود نزد سیستم پشتیبانی، به فروشگاه اختیار می دهند تا جهت برقراری ارتباط مورد استفاده قرار گیرند.

2.      مشتریان در هنگام ثبت سفارش باید سعی کنند اطلاعات خود را با دقت و به درستی وارد سایت نمایند، در غیراینصورت مسئولیت بروز هر گونه مشکل و ضرر و زیان احتمالی بر عهده ایشان می باشد.

روشهای پرداخت

به منظور تامین رفاه هر چه بیشتر مشتریان، فروشگاه کلیه راهها و روشهای ممکن پرداخت را برای مشتریان فراهم نموده است

-، تنها شخصی را به عنوان مالک واقعی سرویس می شناسد که سرویس مورد نظر  در ناحیه کاربری آن شخص وجود داشته باشد، مگر اینکه به وجه ملزمی و با ارائه مدارک و شواهد، نمایندگی او در خرید و به ثبت رساندن سرویس محرز و مشخص شده باشد.


محتويات سايت مورد قبلو برای پشتیبانی
1-3- محتويات وب سايت بايد مطابق قوانين جمهوری اسلامي ايران باشد.
2-3- مشتری مجاز به استفاده از وب سايت خود در زمينه هک و کرک و کليه شاخه ها و زير شاخه های آن نمی باشد.
3-3- مشتری مجاز به قرار دادن آموزش و برنامه های عبور از فيلتر بر روی وب سايت خود نمی باشد.
4-3- مشتری مجاز به قرار دادن فایل و برنامه های شامل قوانين کپي رايت بر روی وب سايت خود نمی باشد.1396/07/06

<< بازگشت